Samsung bevėjės 1-kryptės 3.5/4.0kW kasetės komplektas

2579,00 

Bevė­jis reži­­mas. Bevėjė 1-kryptė kasetė išstu­mia orą per 13000 skyde­lyje esan­čių mikro oro skylių, suku­r­dama išsklai­dytą ir švelnų oro srautą. Daugiau nebe­­jau­site šaltų ir nema­lo­nių oro srovių.

Palyginti